Gemeente De Wolden reserveert overschot voor opvang van vluchtelingen

9 maanden geleden gepubliceerd

Het college van De Wolden heeft besloten om het overschot van het geld dat het van de Rijksoverheid ontvangt voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen opnieuw te reserveren voor de huisvesting van vluchtelingen.

Vluchtelingen welkom in De Wolden

Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne zijn vluchtelingen welkom in Nederland. Het aantal mensen dat Oekraïne ontvlucht en naar Nederland komt, wordt verwacht te stijgen. Momenteel biedt De Wolden onderdak aan 122 mensen die verspreid wonen in kleine locaties in de gemeente. Oekraïense vluchtelingen vinden ook onderdak bij particulieren in de gemeente. De meerderheid van deze vluchtelingen heeft inmiddels een baan gevonden en hun kinderen gaan naar school.

Financiële vergoeding vanuit Rijksoverheid

De Rijksoverheid stelt landelijk een vast bedrag per vluchteling vast, dat gemeenten kunnen aanvragen om de kosten te dekken. In 2022 en 2023 ontving De Wolden meer geld van de Rijksoverheid dan er aan kosten gemaakt werden voor huisvesting, begeleiding en levensonderhoud van de vluchtelingen. Gezien de onzekerheid over de toekomst, heeft het college besloten om het positieve saldo (1 miljoen euro) tijdelijk te reserveren voor de opvang van vluchtelingen.

Lange termijnvisie op opvang van vluchtelingen

Door geopolitieke ontwikkelingen is het waarschijnlijk dat De Wolden de komende jaren niet alleen Oekraïense vluchtelingen, maar ook andere vluchtelingen moet opvangen. Daarom werkt de gemeente aan een lange termijnvisie op de opvang van vluchtelingen. Om de inwoners van De Wolden bij deze visie te betrekken, plant de gemeente dit najaar een dialoogavond over het onderwerp.