Toename WW-uitkeringen in Drenthe, krapte op arbeidsmarkt blijft

10 maanden geleden gepubliceerd

In augustus is het aantal WW-uitkeringen in de provincie Drenthe toegenomen. Hierdoor ligt het aantal WW-uitkeringen hoger dan een jaar geleden. Ondanks de stijging blijft het WW-niveau historisch gezien laag. Verder houdt de krapte op de arbeidsmarkt voorlopig aan.

Toename WW-uitkeringen

Eind augustus ontvingen 4.254 inwoners van de provincie Drenthe een WW-uitkering, wat 1,6% van de Drentse beroepsbevolking is. In vergelijking met vorig jaar ligt het aantal WW-uitkeringen 1,6% hoger. De toename in de WW over het afgelopen jaar was voornamelijk in de bouw, het bank- en verzekeringswezen, de commerciële dienstverlening en de groothandel. In verschillende sectoren van de industrie, de schoonmaak en bij uitzendbureaus nam de WW in het afgelopen jaar af.

Krappe arbeidsmarkt

De stijging van het aantal WW-uitkeringen betekent niet dat de krappe arbeidsmarkt tot het verleden behoort. In november 2022 bereikte het aantal WW-uitkeringen een historisch laagtepunt. Zelfs nu de economie stokt, blijft de vraag naar personeel groot. Het aantal openstaande vacatures in Drenthe nam in het tweede kwartaal van 2023 zelfs weer toe. De personeelskrapte zal naar verwachting aanhouden. Oorzaken hiervoor zijn onder andere vergrijzing en een mismatch tussen functie-eisen en kwaliteiten van werkzoekenden.

Demografische veranderingen

De omvang en samenstelling van de Nederlandse bevolking veranderen de komende jaren. Hoewel de Nederlandse bevolking groeit, krimpt de bevolking in Drenthe. Minder jongeren zullen de arbeidsmarkt betreden, waardoor het beschikbare arbeidsaanbod naar verwachting vanaf 2025 zal stagneren. Dit kan, in combinatie met een blijvend hoge vraag naar arbeid, leiden tot een structureel krappe arbeidsmarkt.

Regionale verschillen

In augustus steeg het aantal WW-uitkeringen in alle noordelijke provincies. Ten opzichte van vorig jaar was er in Friesland sprake van een daling van de WW. In Groningen en Drenthe nam het aantal WW-uitkeringen het afgelopen jaar toe. In de provincie Groningen werden eind augustus 5.354 WW-uitkeringen verstrekt, wat 2,7% meer is dan de maand ervoor. In Friesland was er een toename van 2,4% tot 5.489 WW-uitkeringen, maar dit is een daling van 2,5% in vergelijking met vorig jaar.