Potentiescan voor duurzame energie in gemeente De Wolden

10 maanden geleden gepubliceerd

De gemeente De Wolden wil in 2040 volledig op duurzame energie draaien, zoals vermeld in de toekomstvisie “Samen aan Zet”. Om dit doel te bereiken, wil de gemeente gebruik maken van DorpsEnergieStrategieën (DES) waarbij elk dorp zijn eigen energiedoelstellingen heeft.

DorpsEnergieStrategieën

Deze strategieën worden in samenwerking met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties per dorp ontwikkeld. Het doel is om te onderzoeken hoe en waar duurzame energie kan worden opgewekt.

Potentiescan

De eerste stap in dit proces is het uitvoeren van een potentiescan. Deze scan identificeert ruimtelijke aspecten en landschapskenmerken om te bepalen wat de grootste obstakels zijn voor het opwekken van duurzame energie. Daarnaast kan de potentiescan dienen als uitgangspunt voor het identificeren van mogelijke locaties voor zon- en windenergie.

Lokaal opwekken

Het resultaat van de potentiescan is cruciaal voor verdere gesprekken met de dorpen. Het biedt de dorpen in De Wolden de mogelijkheid om het energievraagstuk lokaal aan te pakken. Er is ruimte voor verschillende vormen van zon- en windenergie, waardoor dorpen in de toekomst hun eigen energieverbruik lokaal kunnen opwekken.

Het onderzoek naar de energiepotentie van De Wolden zal naar verwachting 5 à 6 weken in beslag nemen. Na afronding van het onderzoek zal de gemeente in gesprek gaan met de dorpen.