Overdracht eigendom Huus veur Sport en Cultuur in Zuidwolde

10 maanden geleden gepubliceerd

De bouw van het Huus veur Sport en Cultuur (HSC) in Zuidwolde vordert gestaag. Gemeente De Wolden, de huidige eigenaar van het multifunctionele gebouw, heeft besloten het eigendom over te dragen aan de stichting die het HSC beheert. Deze overdracht is gepland op 20 oktober, in aanloop naar de gedeeltelijke ingebruikname van de sporthal na de herfstvakantie. Deze overdracht betreft een aanzienlijk bedrag van €17,8 miljoen.

Groen licht van het college

Het college van De Wolden heeft ingestemd met deze overdracht. Als ook de gemeenteraad op 28 september akkoord gaat, wordt de Stichting HSC eind oktober de trotse eigenaar van het Huus.

Multifunctioneel centrum

Het HSC zal dienst doen als centrale ontmoetingsplek en het kloppend hart voor sportieve, culturele, sociale en maatschappelijke activiteiten in De Wolden. Het gebouw zal onder andere de oude gymzaal, sporthal, bibliotheek, Speel-o-Theek en ontmoetingscentrum De Boerhoorn huisvesten. Daarnaast is er ruimte voor een theater voor maximaal 150 personen, verschillende zalen en kantoren voor vergaderingen, flexwerkplekken en bijeenkomsten.

Vooruitblik op de planning

De bouw van het HSC zal in december volledig afgerond zijn. Vervolgens start de inrichting en inhuizing, die in januari voltooid zal zijn. Daarna kan de sloop van De Boerhoorn beginnen en wordt de buitenruimte rondom het pand ingericht met parkeerplaatsen, paden en beplanting. De officiële opening van het volledig ingerichte HSC is gepland voor de zomer van 2024.

Prijsvraag voor nieuwe naam

Het HSC, door de lokale bevolking vaak gewoon “Huus” genoemd, zal nog een nieuwe naam krijgen. De Stichting heeft een prijsvraag uitgeschreven en roept inwoners van De Wolden op om mee te denken over deze nieuwe naam. Deelname aan deze wedstrijd is mogelijk tot 1 november.