Leerlingen ervaren politiek spelenderwijs in raadszaal Diever

3 maanden geleden gepubliceerd

Op vrijdag 15 maart namen leerlingen van CBS de Bron uit Nijensleek plaats in de raadszaal van het gemeentehuis van Diever. Ze namen deel aan het spel Democracity, waarmee ze de politiek konden ervaren.

Democracity: spelenderwijs politiek ervaren

Democracity is een educatief programma ontwikkeld door de Koning Boudewijnstichting. In dit spel bouwen leerlingen van groep 7 en 8 samen aan hun eigen stad. Met een beperkt budget moeten ze keuzes maken over wat er wel en niet gebouwd kan worden. De leerlingen richten politieke partijen op, schrijven partijprogramma’s en gaan met elkaar in debat. Na het stemmen wordt de stad afgebouwd.

Politieke dialoog tussen leerlingen

In de raadszaal van de gemeente Westerveld mochten de kinderen in groepjes door de microfoons met elkaar praten. Na het bedenken van een partijnaam en slogan, mochten ze vertellen waar hun partij voor stond. Ze konden hun eigen fictieve dorp bouwen met kartonnen huizen, een brandweerkazerne, hotel, supermarkt en nog veel meer. Hierdoor ontstonden interessante gesprekken over waarom wel of niet iets te plaatsen.

Vragen aan de wethouder

Het was een boeiende ochtend waarbij de wethouder vragen van de leerlingen beantwoordde. In twee uur tijd ervoeren de leerlingen dat overleg, argumentatie, meerderheid en consensus nodig zijn in een democratische samenleving. Op deze manier maken ze op een laagdrempelige en speelse manier kennis met de gemeentepolitiek en democratische besluitvorming. De wethouder heeft aangeboden om op een later moment op school langs te komen voor vragen waar geen tijd meer voor was.

CBS de Bron was een van de zes lagere scholen uit de gemeente Diever die zich hadden aangemeld voor Democracity. Ook waren Wethouder Jacob Boonstra, raadslid Corné Joziasse van PW en raadslid Ramona Rösener Manz - fractievoorzitter van de PvdA, aanwezig om de leerlingen te begeleiden.