Koninklijke onderscheiding voor mevrouw De Leeuw-Fuhler uit Emmen

8 maanden geleden gepubliceerd

Mevrouw Sandie de Leeuw-Fuhler (72) uit Emmen is koninklijk onderscheiden. Op 16 september werd zij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Deze speciale eer werd haar toegekend door burgemeester Eric van Oosterhout.

De ceremonie

De ceremonie vond plaats tijdens de viering van het 50-jarige bestaan van de Zonnebloem, afdeling Barger-Oosterveld. Mevrouw De Leeuw-Fuhler kreeg de versierselen opgespeld in zalencentrum Melody in Barger-Oosterveld, waar het evenement werd georganiseerd.

Inzet voor de gemeenschap

Mevrouw De Leeuw-Fuhler heeft zich bijna 20 jaar ingezet als voorzitter van de afdeling Barger-Oosterveld van de Zonnebloem. Samen met vrijwilligers zorgt zij ervoor dat mensen met een lichamelijke beperking een onbezorgde vakantie kunnen beleven. Haar werkzaamheden binnen de afdeling zijn veelzijdig en ze wordt altijd gewaardeerd om haar bereidheid om te helpen.

Daarnaast maakt De Leeuw-Fuhler ook deel uit van het regiobestuur van de Zonnebloem. Ze is ook vrijwilliger bij de Rooms Katholieke Parochie De Goede Herder, waar ze elke drie à vier weken als lector fungeert tijdens weekendvieringen.

Deze koninklijke erkenning is een waardering voor de jarenlange inzet en toewijding van mevrouw De Leeuw-Fuhler aan de gemeenschap.