Erfgoedproject Valthe: Dorpsherstel met een historisch tintje

4 maanden geleden gepubliceerd

In het historische dorp Valthe in Drenthe is een bijzonder project opgestart: het herstellen van oude erven in hun oorspronkelijke glorie. Het project, dat begon als een initiatief van dorpsbewoners en de lokale overheid, heeft als doel de essentie van het verleden te behouden en te versterken.

Het erfgoedproject

“Het erfgoedproject in Valthe is een prachtig project waarbij we de historische erven van het dorp proberen te verfraaien naar hoe ze er oorspronkelijk uitzagen. We verwijderen coniferen en andere niet passende elementen en voegen landschapselementen toe die het authentieke karakter van het erf versterken”, aldus Marcel Knol van Landschapsbeheer Drenthe.

Het project ontstond uit een samenwerking tussen inwoners, de gemeente en de Werkgroep Groen Valthe, in samenwerking met Landschapsbeheer Drenthe. De eerste fase begon eind 2017, gevolgd door een tweede fase in 2022. In totaal zijn er al werkzaamheden uitgevoerd op ongeveer 35 erven.

Het belang van geschikte beplanting

Bij het herstel van de erven wordt gekozen voor beplanting die een duidelijke functie vervulde in het verleden. Zo vormden meidoornhagen een goede afscheiding voor het vee, werd een losse zomereik gebruikt als bliksemafleider, en hoogstamfruitbomen voor het gemakkelijk kunnen pakken van fruit. De focus ligt op minder sierstruiken en meer functionele en cultuurhistorische varianten.

Reacties van de inwoners

Inwoners van Valthe zijn over het algemeen erg geïnteresseerd en enthousiast over het project. Vooral de uitleg over de historische functie van bepaalde beplanting en de manier waarop deze het oorspronkelijke Drentse karakter versterkt, wordt gewaardeerd.

Thuis aan de slag

Marcel Knol heeft ook advies voor mensen die zelf aan de slag willen in hun tuin: “Probeer zo veel mogelijk voor autochtoon en inheems plantmateriaal te kiezen. Mocht je het leuk vinden om pruimen, appels of peren uit je eigen tuin te eten? Kies dan altijd voor een hoogstam. Die kwamen hier van oorsprong veel meer voor dan laag- en halfstam fruitbomen.”

Het erfgoedproject Valthe is mede mogelijk gemaakt dankzij bijdragen van de gemeente Borger-Odoorn en het Cultuurfonds.