Drentse Aanpak Ondermijning: Nieuwe Samenwerking Tegen Criminele Activiteiten in Drenthe

3 maanden geleden gepubliceerd

Begin 2024 hebben bestuurders van Drentse gemeenten, waterschappen en de provincie hun handtekening gezet onder de Drentse Aanpak Ondermijning. De samenwerking richt zich op de aanpak van ondermijnende criminaliteit, een vorm van criminaliteit die onze rechtsstaat ondermijnt en veel slachtoffers maakt onder de meest kwetsbaren in onze samenleving.

De Ambities van de Drentse Aanpak

In de intentieverklaring van de Drentse Aanpak Ondermijning zijn 28 ambities opgenomen. Deze zijn onderverdeeld in de thema’s bewustwording, informatiepositie, regelgeving, weerbaarheid en communicatie. Samen met het Regionaal Informatie en Expertisecentrum (RIEC) Noord-Nederland en de Regionale Uitvoeringdienst Drenthe (RUDD) wordt er gewerkt aan het behalen van deze ambities.

Voorbeelden van de Aanpak

Er zijn verschillende initiatieven opgezet om de ambities te behalen. Zo gaat de ondermijningsbus naar alle Drentse gemeenten om inwoners bewust te maken van ondermijning. Ook is er het project ‘samen sterk voor een veilig buitengebied’, waarbij agrariërs worden bezocht en informatiebijeenkomsten worden gehouden. Verder worden er gerichte bewustwordingssessies georganiseerd voor medewerkers van de deelnemende organisaties, bijvoorbeeld op het gebied van mensenhandel en zorgcriminaliteit.

Meldpunten en Training

Alle gemeenten, waterschappen en provincie zorgen voor een intern meldpunt waar medewerkers signalen van ondermijning kunnen doorgeven. Daarnaast wordt er aansluiting gezocht bij een platform waar burgers meldingen over ondermijning kunnen doorgeven. Toezichthouders en BOA’s in Drenthe krijgen training in de aanpak van ondermijning.

Regelgeving en Controles

Alle gemeenten zorgen voor een geactualiseerd Damoclesbeleid, waardoor panden waarin drugs aanwezig zijn, gesloten kunnen worden. Er gaat regionaal samengewerkt worden bij het opzetten en uitvoeren van controles.

De Drentse Aanpak Ondermijning is een belangrijke stap in de strijd tegen ondermijnende criminaliteit. Door samen te werken en te focussen op bewustwording, regelgeving en communicatie, wordt er een sterke vuist gemaakt tegen deze vorm van criminaliteit.