Dijkinspecteurs controleren Drentse en Overijsselse dijken op winterse schade

3 maanden geleden gepubliceerd

Dijkinspecteurs van het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) zijn vanaf 18 maart begonnen met het controleren van de staat van de dijken. Ze kijken of de dijken de winter goed hebben doorstaan en waar herstelwerkzaamheden nodig zijn. Naast de conditie van de dijken wordt ook gecontroleerd of ze goed zijn onderhouden door particuliere eigenaren en andere onderhoudsplichtigen.

Inspectieperiode

De inspectie van de dijken duurt ongeveer vier tot vijf weken. Het waterschap voert deze inspecties vroeg in het voorjaar uit, wanneer het gras en de overige begroeiing nog kort zijn. Hierdoor zijn eventuele schades goed zichtbaar en gemakkelijker te controleren. Later in het seizoen, wanneer het gras hoger staat, zijn schades minder goed zichtbaar.

Jaarlijkse controles

Het waterschap controleert de dijken tweemaal per jaar op beschadigingen. In het voorjaar wordt bekeken hoe de dijken de winter hebben doorstaan, en in het najaar hoe ze de winter ingaan. Op deze manier kunnen eventuele schades tijdig worden hersteld. De dijkinspecteurs, herkenbaar aan hun felgekleurde hesjes, inspecteren de dijken te voet.

Verplichte werkzaamheden

Eigenaren en onderhoudsplichtigen van dijken moeten aan bepaalde eisen voldoen. Zo moet de begroeiing, de grasmat en de oeverbegroeiing goed onderhouden zijn. Daarnaast mogen er geen ongewenste kruiden, zoals distels en ridderzuring, op de dijken groeien. Ook wordt gecontroleerd of zand, hout, afval en andere voorwerpen zijn verwijderd. Andere taken zijn het egaliseren van molshopen en het verwijderen van wortels van opkomende begroeiing van bomen en struiken. Daarnaast is het belangrijk dat wild, mollen en ander gedierte dat schade kan veroorzaken, wordt bestreden.

Regelmatige toetsing

Naast deze halfjaarlijkse dijkencontrole, toetst het waterschap elke 12 jaar de kwaliteit van de dijken grondig volgens de regels van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Door voortdurende toetsing en verbetering blijven de dijken volgens de nieuwste inzichten op orde.