Gemeente De Wolden onderzoekt uitbreiding bedrijventerreinen

3 maanden geleden gepubliceerd

De gemeente De Wolden heeft aangegeven in haar Toekomstvisie ‘Samen aan Zet’ de mogelijkheden voor uitbreiding van bedrijventerreinen te willen onderzoeken, mits er behoefte aan uitbreiding is. Recente onderzoeken in Zuidwolde en Koekange tonen aan dat er daadwerkelijk behoefte is aan uitbreiding.

Onderzoeksresultaten

Volgens de resultaten van het onderzoek moet de gemeente voor Zuidwolde rekening houden met een uitbreiding van 3 à 4 hectare en voor Koekange met een uitbreiding van 1 à 2 hectare. Deze resultaten worden opgenomen in de Bedrijventerreinenvisie 2024 van De Wolden.

Volgende stappen

De volgende stap is het onderzoeken of er nieuwe bedrijventerreinen in Zuidwolde en Koekange moeten komen. De gemeente zal samen met de provincie onderzoeken of kleinschalige plannen mogelijk zijn. Indien uit dit onderzoek blijkt dat er nieuwe bedrijventerreinen ontwikkeld kunnen worden, start er een onderzoek naar geschikte locaties in Zuidwolde en Koekange.