Aanplant particuliere bosjes in Drenthe van grote waarde

4 maanden geleden gepubliceerd

Plan Boom Drenthe heeft de afgelopen jaren in samenwerking met particulieren kleine bosjes terug in het landschap gebracht. In totaal zijn er ruim 6.000 bomen aangeplant op plekken waar het landschappelijk en historisch past. Deze kleine bosjes zijn van cruciaal belang voor dieren, het klimaat, het landschap en de natuur.

Belang van kleine bosjes

Bossingels, hakhoutbosjes, geriefbosjes, erfbosjes… Allemaal kleine boselementen die van oudsher voorkomen in ons Drentse landschap, maar waarvan er in de loop der tijd veel zijn verdwenen. Deze kleine bossingels en bosjes zijn, ondanks hun formaat, van grote waarde. Ze bieden voedsel- en schuilplekken voor dieren, slaan koolstof op, vormen verbindingen tussen natuurgebieden en maken het landschap gevarieerder.

Samenwerking met particulieren

Landschapsbeheer Drenthe en de Natuur en Milieufederatie Drenthe hebben particulieren verspreid door Drenthe geholpen hun grond in het buitengebied te beplanten met bomen en struiken. Er is eerst een beplantingsplan gemaakt. Vervolgens zijn boom- en struiksoorten geleverd die van oorsprong in Drenthe voorkomen en passen bij het gebied, het landschap en de bodem. Daarna konden de particulieren zelf aan de slag met het planten. Een hele klus, want elke particulier heeft een bosje van ruim 2.500 m² aangeplant. Totaal is er met de aanplant van de bosjes een oppervlakte van ruim 3 voetbalvelden aan bomen bijgekomen.

Drentse Bomen- en Bossenstrategie

Het project voor particulieren was gefinancierd door de provincie in het kader van de Drentse Bomen- en Bossenstrategie. Plan Boom Drenthe voor particulieren is nu afgerond, maar bomen planten kan natuurlijk nog steeds. Voor meer informatie, initiatieven, financieringsmogelijkheden en inspiratie voor het planten van bomen in Drenthe, kan men terecht op de website van Plan Boom Drenthe.